Na veertien posts over millennials ben ik een stuk meer te weten gekomen over welke mogelijkheden we hebben en welke problemen daar uit voort komen. Deze post is dan ook het einde van een zomer lang bloggen over millennials en een mooi moment om mijn hoofdvraag te beantwoorden. Wat onderscheidt de millennial van andere generaties? 

Veeleisend
Allereerst zijn wij een generatie die heel erg veel van zichzelf eisen. Die motivatie om altijd maar de beste, het leukste en het slimste te zijn, komt voort uit het feit dat we de eerste generatie zijn die het economisch slechter gaat krijgen dan zijn ouders. Volgens Rianne Philipsen  komt dat doordat de samenleving en onze directe omgeving dat van ons zouden eisen. Dat gaat in tegen de stelling dat we zo onafhankelijk zijn.

Millennials eisen heel erg veel van zichzelf om te bewijzen dat ze wel slagen in deze moeilijke economische tijd

Heel erg raar is dat niet volgens Jozien Wijkhuis. De media belichten volgens haar alleen maar onze problemen, waardoor die opvattingen ook gaan spelen in de samenleving. Millennials proberen dat vervolgens te ontkrachten en stellen hele hoge eisen aan zichzelf. Dat zorgt voor problemen zoals het hoge aantal burn-outs. “Deze generatie wordt neergezet als oppervlakkig. Dat is het meest generaliserende woord om te noemen. Alsof we niks gewend zijn. De media zeggen dat we een generatie zijn die gewend is om nergens meer hard voor te werken. We zouden geen aandacht meer hebben voor relaties en financiën.”

Online zijn
Omdat wij zijn opgegroeid met internet, smartphones etcetera, zijn de meeste millennials heel erg veel online. Dat online zijn zorgt er zelfs voor dat onze hersenen enorm ineffectief werken, zegt Theo Compernolle. Twee dagen geleden besteedde Niewsuur aandacht aan dit onderwerp. Toch worden deze nieuwe mogelijkheden pas een jaar of vijf tot tien intensief gebruikt en weten we eigenlijk nog niet hoe we er mee om moeten gaan. Ook dat geloof lijkt steeds meer door te dringen in de samenleving. Vroeger gebruikte iedereen alle online kanalen, maar nu denken jongeren na over het gebruik van sociale media. Onder andere Jonas heeft zijn Facebook verwijderd.

Hoewel we zo veel online zijn, weten we eigenlijk niet goed hoe we er in het dagelijks leven mee om moeten gaan.

Toch biedt de online wereld ook een hele hoop voordelen. Carlies bijvoorbeeld gebruikt het web om haar studie te financieren. Dit brengt mij op twee andere kenmerken van millennials: flexibiliteit en de mogelijkheden om te innoveren. Deze generatie is creatief en flexibel en daardoor in staat om dingen anders te doen op het moment dat de huidige manier niet werkt. Carlies kreeg haar financiering zelf niet rond, dus bedacht ze een nieuwe manier om toch haar tweede master te kunnen doen.

Arbeidsmarkt 
Over een aantal jaar behoort iedereen die voor 2000 is geboren tot de beroepsbevolking. Daarom vroeg ik mij af hoe millennials bedrijven en de arbeidsmarkt gaan veranderen. “Ze zijn heel erg flexibel. Als iets niet lukt, dan bedenken ze hoe het anders kan. Over problemen denken ze redelijk optimistisch. Ze zien altijd en overal een kans in om het toch te verbeteren. De oudere werknemers vinden dat soms naïef. “Als laatste kan deze jonge generatie zelfstandig werken en beslissingen nemen”, zegt Marieke Grondstra in dit artikel.

Millennials zijn flexibeler en innovatiever dan andere generaties.

Toch passen de oudere werknemers zich niet altijd aan met het gevolg dat veel millennials een eigen bedrijf beginnen. De gevestigde orde op de werkvloer ziet de mondigheid al snel als brutaliteit, volgens documentairemaker Mart Bloem. Toen Sander Roovers hier mee te maken kreeg, besloot hij voor zichzelf te beginnen. Hij pleit er voor dat je moet doen wat je leuk vindt. Volgens hem moet werk leuk en motiverend zijn. Deze gedachte die bij veel jongeren heerst, komt voort uit het feit dat wij zijn opgevoed met de gedachte om te doen wat je leuk vindt.

Sociale leven
Twintigers volgen langer onderwijs, hebben op latere leeftijd een vaste baan en beginnen later aan een vaste relatie. Hierdoor stelt deze generatie bijvoorbeeld het krijgen van kinderen langer uit. Mede door aan de ene kant de slechte economische situatie en aan de andere kant de vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, settelen millennials zich later. Ook zoekt deze generatie naar ontmoetingsplekken in openbare ruimten zoals restaurants. Via sociale media is deze generatie met een muisklik in contact met vrienden over de hele wereld.

Conclusie
Het is belangrijk om te weten wat je kan en welke problemen daar mogelijk mee gepaard gaan. Niet alleen voor millennials zelf, maar ook voor andere generaties zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Ik hoop dat deze blog een inzicht heeft gegeven aan de hand van aan de ene kant experts maar ook millennials zelf. Online zijn, anders kijken naar werk, alles kunnen doen wat mogelijk is, veeleisend zijn en jezelf willen ontwikkelen is niet goed of slecht. Want al deze ondewerpen worden door iedereen anders beleefd. Maar het is wel goed om hier af en toe bij stil te staan.

Deze blog  is een inspiratiebron geweest voor mezelf en hopelijk ook voor anderen. Ik denk nu anders over sociale media, werk, restaurants en reizen. Misschien ga ik nog door met deze blog, want ik vind het een interessant onderwerp. Maar nu ga ik eerst zes maanden in Estland studeren, zodat ik een van mijn 1001 mogelijkheden kan afstrepen ;).

Advertisements